HẠN SỬ DỤNG CỦA QUE CẤY TRáNH THAI Và KHẢ NĂNG Có THAI

Hạn sử dụng của que cấy tránh thai và khả năng có thaiEditor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Tôi có cấy que tránh thai. Ngày hết hạn đã qua vào tháng 12, nhưng tôi vẫn còn nó dưới da. Tháng 2 em có kinh và muốn biết là quá hạn và còn dưới da thì có thai được không. Tất nhiên bạn có thể