CHỨC NĂNG BUỒNG TRỨNG KHI MANG THAI

Chức năng buồng trứng khi mang thai



Editor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Liệu các nang trứng và tế bào trứng mới có thể trưởng thành trong buồng trứng vào tháng thứ 3-4 của thai kỳ được không? Trong suốt thời kỳ mang thai, sự trưởng thành của nang trứng trong buồng trứng bị ức chế và không có sự rụng trứng. Hãy nhớ rằng câu trả lời của chuyên gia của chúng tôi là thông tin