TRICHURIASIS (TRùNG ROI) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG Và CáCH ĐIỀU TRỊ

Trichuriasis (trùng roi) - nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trịEditor Choice
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Trùng roi (trùng roi) là một bệnh ký sinh trùng nguy hiểm có thể bị lây nhiễm, trong số những bệnh khác ở các nước nhiệt đới, đặc biệt là ở Caribe, Nam Phi và Malaysia, nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất. Nguyên nhân và triệu chứng của bệnh trichuria là gì