ĐỒ UỐNG CÓ ĐƯỜNG NÊN CẢNH BÁO VỀ RỦI RO CỦA HỌ?

Đồ uống có đường nên cảnh báo về rủi ro của họ?Editor Choice
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Thứ hai, ngày 16 tháng 6 năm 2014.- Một dự luật mới ở California đã vượt qua trở ngại lập pháp đầu tiên. Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy, soda ở trạng thái này có thể sớm phải đi kèm với nhãn với cảnh báo này: 'Uống đồ uống có đường góp phần vào sự phát triển của bệnh béo phì, tiểu đường và sâu răng'. Mục tiêu: khiến người tiêu dùng uống ít đồ uống loại này và nhận thức được những gì liên quan đến việc t