NANDROLONE - MỘT LOẠI THUỐC STEROID ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG DOPING. HàNH ĐỘNG Và TáC DỤNG PHỤ CỦA NANDROLONE

Nandrolone - một loại thuốc steroid được sử dụng trong doping. Hành động và tác dụng phụ của nandroloneEditor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Nandrolone là một loại thuốc steroid được sử dụng, ngoài ra, trong trong quá trình loãng xương. Tuy nhiên, nó được biết đến nhiều nhất như một chất doping. Nandrolone chủ yếu tăng cường khối lượng cơ bắp. Bên cạnh đó, nó giúp bạn có thể tập luyện mà không bị đau. Hành động nào khác