TôI ĐANG QUEN MỘT NGƯỜI. LàM THẾ NàO ĐỂ ĐỐI PHó VỚI SỰ SAY Mê VỚI MỘT NGƯỜI KHáC?

Tôi đang quen một người. Làm thế nào để đối phó với sự say mê với một người khác?Editor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Tôi 25 tuổi và tôi có một vấn đề nghiêm trọng mà tôi muốn giải quyết, nhưng tôi không thể tìm ra cách ... Vâng, tôi đã yêu nhau được một năm. Tôi tin rằng tôi hạnh phúc trong điều đó và nửa kia của tôi cũng cảm nhận được điều đó. Vấn đề là, gần đây tôi đã yêu