BỆNH TĂNG NHãN áP GóC ĐóNG: NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG, CáCH ĐIỀU TRỊ

Bệnh tăng nhãn áp góc đóng: nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trịEditor Choice
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Bệnh tăng nhãn áp góc đóng nguyên phát (JPZK) không phải là dạng bệnh phổ biến nhất ở châu Âu. Người ta ước tính rằng các dạng JPZK khác nhau chỉ tạo nên 5-6% các trường hợp tăng nhãn áp ở Ba Lan và Châu Âu (khoảng 1 người trong 1000 người sau