CáCH KIỂM TRA KHẢ NĂNG SINH SẢN

cách kiểm tra khả năng sinh sảnEditor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Xin chào, tôi muốn biết có xét nghiệm nào để biết được khả năng mang thai hay không ... Tôi nói thêm là tôi đã có hai con trai rồi ... cảm ơn câu trả lời của bạn rất nhiều. Tôi không biết bạn muốn có thai hay