CáCH NóI CHUYỆN VỚI BáC SĨ PHỤ KHOA CỦA BẠN VỀ THUỐC TRáNH THAI

Cách nói chuyện với bác sĩ phụ khoa của bạn về thuốc tránh thaiEditor Choice
Bệnh đa sắc - Triệu chứng
Bệnh đa sắc - Triệu chứng
Ba tháng nữa tôi sẽ 18 tuổi. Chúng tôi muốn bắt đầu quan hệ tình dục với bạn trai của chúng tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài và chúng tôi đã cùng nhau đi đến kết luận này. Vì vậy, tôi muốn đi khám phụ khoa xin đơn thuốc uống tránh thai.