LàM CáCH NàO ĐỂ TíNH NGàY ĐẾN HẠN CỦA BẠN?

Làm cách nào để tính ngày đến hạn của bạn?Editor Choice
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Các triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Xem nếu bạn cũng có chúng
Ngày 4 tháng 12 năm 2016 là lần giao cấu cuối cùng với bạn gái cũ của tôi, và một ngày sau khi chúng tôi ly thân. Không có liên lạc nào kể từ đó. Đầu tháng 5 năm nay, cô ấy viết thư cho tôi biết cô ấy đã mang thai được 5 tháng với tôi, điều này tôi không tin. Tôi hỏi