TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT TIỂU ĐƯỜNG

Tăng đường huyết tiểu đườngEditor Choice
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Mang thai ngay sau khi ngừng thuốc
Đôi khi, ở bệnh nhân tiểu đường, lượng đường trong máu tăng hoặc giảm nhanh chóng. Nếu nồng độ glucose quá cao được gọi là tăng đường huyết, nếu quá thấp - hạ đường huyết. Tăng đột biến đường - cả lượng đường trong máu thấp và quá cao